Temper Cam

ÖZELLİKLER

Camın ısı ve darbeye dayanıklı hale gelmesi istendiğinde, temperleme (ısıl) işleminden geçirilir. Temperleme prosesi cam panoların özel fırınlarda erime noktasına yakın derecelerde ısıtıldıktan sonra basınçlı hava ile soğutulması esasına dayanır.

Cam 700°C’ye kadar ısıtılır ve yüksek basınçlı hava ile üflenerek soğutulur. Sıcaklığın azalması ile yüzey dokusu
sıklaşır ve sertleşir. Camın ani soğumasıyla her iki yüzünde basınç, iç kısımda ise çekme gerilmeleri oluşarak
temperleme işlemi gerçekleşmiş olur. 

Temperli cam; yapı, endüstriyel ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır.

TOP